Pancarta 11
Pancarta 10
Pancarta 09
Pancarta 06
Pancarta 07
Pancarta 05
Pancarta 03
Pancarta 04
Pancarta 08
Pancarta 02
Pancarta 12
Pancarta 01
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
NOTÍCIES
L'Ajuntament de Caldes d'Estrac aprova definitvament la modificació de crèdit per la qual es podrà invertir en la millora del cementiri, del pavelló esportiu, enllumenat públic i de la pavimentació de carrer, entre d'altres accions previstes
L'Ajuntament finançarà aquestes accions amb part del romanent de tresoreria que es pot utilitzar gràcies a l'estalvi que suposa una politica d'austeritat durant els últims dos anys

ple_octubreL'Ajuntament de Caldes d'Estrac aprova definitvament la modificació de crèdit per la qual es podrà invertir en la millora del cementiri, del pavelló esportiu, enllumenat públic i de la pavimentació de carrer, entre d'altres accions previstes.

L'Ajuntament finançarà aquestes accions amb part del romanent de tresoreria que es pot utilitzar gràcies a l'estalvi que suposa una politica d'austeritat durant els últims dos anys

Abans d’arrancar el ple ordinari celebrat el passat 29 d’octubre a l'Ajuntament de Caldes d'Estrac, Rosa Pou, Alcaldessa de Caldes, va excusar l’absència dels regidors del Pdcat i del PSC per motius de salut. Tot seguit, el ple del consistori va continuar amb l’aprovació per unanimitat de les actes de les sessions plenàries de l’11 de desembre de 2017 i la del 23 de juliol de 2018. Després i dins l’Àrea d’Alcaldia, es va passar a l’aprovació, també per unanimitat, de la finalització de la reserva de freqüència de Ràdio Caldetes per falta d’ús. A continuació, es va donar compte de la renúncia dels Jutges de Pau Joan Avilés i el seu substitut per qüestions de salut, i inici de l’expedient per a la seva substitució. En aqueça sentit, tant Rosa Pou com Joaquim Arnó van valorar molt positivament la feina feta pel Jutge de Pau i el seu substitut que “formaven molt bon equip”. Finalment, dins l’Àrea d’Alcaldia, es va aprovar per unanimitat l’aplicació de l’increment de retribucions als funcionaris i personal laboral de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac. Pou va explicar que després d’una reunió amb el Comitè Sindical, es va decidir incrementar en un 1,5% el salari dels treballadors de l’Ajuntament de gener a juny, i un 1,75% de juliol a desembre, d’acord amb el que marca una modifcació recent de la llei, i un 0,3 % adicional de forma voluntària gràcies al tancament amb superhàvit del exercici 2017.

Pou va afegir que, per voluntat de l’equip de govern, aquest increment no s’aplicarà als polítics ni regidors de l’Ajuntament.Després i dins l'Àrea d'Hisenda, el ple va passar a l'aprovació per 5 vots a favor (ERC i PSC) i 3 abstencions (PdCat) del crèdit número 11/18. Òscar Baró, regidor d’Hisenda i Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, va explicar que aquesta modificació respon a l’obtenció de la subvenció de la Diputació de Barcelona del 95% pel Pla Urbanístic Municipal. Així doncs, i segons va aclarir Baró l’Ajuntament haurà de fer una aportació del 5% (1.100 euros) a la Diputació perquè el Pla tiri endavant. Tot seguit, el ple va aprovar definitivament la modificació de crèdit número 9/2018 amb 5 vots a favor (ERC i PSC) i 3 votos en contra
(PdCat). Baró va explicar que després que el PdCat presentés al·legacions a la modificació de crèdit i després de resoltes les mateixes, es procedia a l’aprovació de la modificació del crèdit per la qual “s’amplien certes aplicacions i se’n creen de noves tot fent ús del romanent de tresoreria”. En aquest sentit, Joaquim Arnó, regidor del PdCat, va expressar les seves preocupacions pel possible decalatge que aquesta modificació podria ocasionar a la tresoreria del l’Ajuntament. En resposta a les inquietuds formulades ple PdCat, Òscar Baró va aclarir que l’equip de govern té el vistiplau de l’Àrea de Secretaria- Intervenció de l’Ajuntament per fer ús del romanent de tresoreria. En concret, Baró va recordar que “del 1.200.000 euros que hi ha al romanent de tresoreria se n'invertiran 445.000 euros”. Rosa Pou també va afegir que, degut la reducció del rati de deute “aconseguit per l’actual equip de govern en quests dos anys” i que se situa en el 71% com també el temps màxim per pagar els proveidors que és ara de 29 dies en comptes dels 6 mesos en el que es pagava durant el govern del PdCat, es pot fer ús de part del romanent de tresoreria. Baró va afegir que degut a l’estalvi fet durant aquests dos anys i gràcies al nou rati d’endeutament, l’Ajuntament “té la possibilitat de fer determinades despeses necessàries com pavimentació i cementiri tirant del romanent de tresoreria cosa que en el passat era impensable”.
Finalment, i també dins l’Àrea d’Hisenda, també es va aprovar definitivament el Compte General del 2017 per 5 vots a favor (ERC i PSC) i 3 vots en contra (PdCat). Òscar Baró, regidor de Promoció Econòmica, va detallar els números d’explotació i despeses generades per l’empresa pública, creada durant el govern anterior del PdCat i que regula les plaques fotovoltàiques. Així doncs, Baró, va explicar que l’import nét d’ingressos de l’Epel, Caldes 21 i que té com a única activitat la gestió de les plaques fotovoltàiques, va ser de 60.526 euros,  i de 41.244 euros entre despeses de l’explotació i  amortització del immbolitzat, resultant un import negatiu de -41.244 de la seva explotació. Òscar Baró va concloure que s’haurà de buscar “una solució al projecte de les plaques fotovoltàiques, iniciat pel PdCat, ja que any rare any genera moltes pèrdues”.
Joaquim Arnó va replicar a la intervenció de Baró tot llegint unes al·legacions presentades fora de termini de les que destaquen la gestió dels residus, l’adjudicació del servei de socorrisme i la contractació d’un tèncic pel trasllat del pou de davant de l’Hotel Colon. L’equip de govern no va poder respondre a les al·legacions esmentades per no estar registrades degudament i sota el periode de temps establert per a fer-ho. De la mateixa manera, el govern va indicar que ja havien anat proporcionant part de la documentació i informacions sol·licitades per l’oposició i que acabarien de respondre en breu i per escrit a les peticions pendents.
Per últim, en el torn de precs i preguntes, PdCat va posar sobre la taula la necesitat de les obres de canalització de Can Solé i el manteniment del pas subterrani del parquing de les plaques fotovoltàiques. Per al·lusions, Miquel González, va assegurar que estan treballant per desencallar aquests temes. Altres temes que es van posar sobre la taula van ser els problemes d’incivisme i la falta d’il·luminació de la zona del carrer Mistral.

Informació publicada el 31 d'octubre de 2018Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05