Ajuntament de
Caldes d'Estrac
La regidoria de Via Pública i Serveis Urbans duu a terme diferents actuacions per millorar la mobilitat a la Riera.
170214_riera170214_riera_actuacio_a.jpg170214_riera_actuacio.jpga_riera_fanalw.jpga_riera_accesw.jpg

Com es pot veure a les imatges aquest ha estat el resultat de l’actuació de millora a l’accessibilitat que s’ha dut a terme al carrer de la Riera on ja es va canviar un dels fanals que dificultava el pas i on s’han previst un seguit d’actuacions més per facilitar l’accés a tots els vianants.

La regidoria de Via Pública aposta en la millora de l'accessibilitat del municipi com eix essencial per a la progressiva transformació dels espais, béns i serveis públics per millorar les condicions de vida de les persones amb discapacitat, gent gran o de mobilitat reduïda. Això facilita l'activitat física d'aquest segment de la població, disminueix l'aïllament i n'augmenta el confort emocional i la cohesió social.

L'accessibilitat constitueix un dret fonamental per a tota la ciutadania, no només per a les persones amb disminució. El concepte d'accessibilitat cal entendre'l des d'una perspectiva àmplia: totes les persones tenen dret a gaudir de la ciutat i de tots els seus serveis.

Fent els entorns més accessibles, millorem aspectes qualitatius de comoditat i seguretat. Resulta, doncs, indispensable la intervenció pública en el foment i desenvolupament de polítiques socials encaminades a promocionar l'accessibilitat i la supressió de les barreres arquitectòniques per tal de garantir la qualitat de vida  de tots els ciutadans.

Informació publicada el 14 de febrer de 2017