Ajuntament de
Caldes d'Estrac
Les concessions demanials s´atorgaran per un termini màxim de vint anys des de la data de l´acta de lliurament de les parades i magatzems

170403_mercatmunicipalDurant el Ple ordinari de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac celebrat el dia 27 de març es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals, l’expedient de contractació que ha de regir el procediment obert de la concessió demanial de l’ús privatiu de les parades vacants P-2, P-3, P-6 del mercat municipal, cadascuna associada a un magatzem auxiliar.

Les concessions demanials s’atorgaran per un termini màxim de vint anys, i hi haurà un cànon anual per la concessió fins el seu termini. Aquest canon s’actualitzarà durant el primer trimestre de cada exercici aplicant l’índex de preus al consum (IPC) per a Catalunya de l’any anterior.

Més informació:

Consultar el plec de clàusules [+]

Informació publicada el 3 d'abril de 2017