Ajuntament de
Caldes d'Estrac

Requisits:
.Estar inscrit al SOC com a demanant d'ocupació
.Estar en situació d'atur
.Titulació mínima: Títol cfgs en l'àmbit social o sanitari o Certificat de professionalitat d'atenció sociosanitària a persones a domicili.
.Experiència demostrable en atenció a infants amb nnee
.Es requereix flexibilitat horària
.Es valorarà tenir formació en estimulació motriu

.L'horari prioritari per a atendre'ls el dilluns, dimarts i dijous de 18h a 20h i dissabtes alterns de 8:30h a 11:30h

Duració del contracte: 12 mesos (de l'1 de juliol del 2017 al 30 de juny del 2018)

Els interessats podran presentar sol.licituds amb documentació adjunta fins el 16 de juny del 2017 a l'Oficina d'Atenció Ciutadana:

 Curriculum Vitae detallat on constin els mèrits que es valoren, tant d'estudis com d'experiència professional

 Fotocòpia del DNI

 Documentació acreditativa de la titulació acadèmica

 Full d'inscripció al SOC com a Demandant d'Ocupació (dono)

 Informe de vida laboral acompanyat dels certificats acreditatius

Informació publicada el 9 de juny de 2017