Ajuntament de
Caldes d'Estrac
Tindrà lloc a les 20h a la Sala Cultural

Durant la sessió plenària extraordinària, en les propostes a alcaldia, es debatrà la ratificació de la modificació de crèdit referent al servei de prevenció d’accidents, vigilància i salvament a les platges.

 Òscar Baró, regidor d’Hisenda, explica que “aquesta acció és necessària i s’havia d’haver fet des de fa anys, independentment de l'empresa adjudicatària del servei”.

 Destacar també que: “Per a que no porti a confusió, en cap cas l’ordre del dia inclou un debat sobre el servei de vigilància i socors de platges. A més, donat el caràcter extraordinari, segons normativa de l’ajuntament, lamentablement no hi ha torn de preguntes. Convidem a tothom que estigui interessat en fer preguntes sobre el servei o la licitació associada, a fer-ho en el ple ordinari que tindrà lloc el dia 24 d’aquest mes de juliol.”

En aquest ple de dimarts 11 es tracta de debatre sobre la proposta de creació d’una aplicació pressupostària específica per al salvament de les platges i de dotar-la amb l’import econòmic necessari per a aquest servei.  Els diners per a aquest servei ja estaven contemplats en el pressupost en una altra aplicació pressupostària en el capítol de transferències i subvencions, i que era la utilitzada des de fa anys. Es tracta de transferir l’import d’una partida a una altra.

El govern informa que ha detectat que aquesta forma de procedir no era correcta ja que, al tractar-se d’un servei on s’ha de presentar una factura associada al mateix, no es pot utilitzar una partida destinada a les subvencions i transferències, com s’havia fet fins ara, sinó que cal una partida específica en el capítol de serveis.

A més, es dona la circumstància que aquest servei el feia la Creu Roja des de fa anys, i l’aplicació pressupostària que s’utilitzava era la mateixa que per les subvencions que es feien a aquesta entitat per a altres activitats diverses.

Oscar  Baró conclou que “es tracta d’una proposta per a posar ordre als pressupostos d’acord amb la legislació, i esmenar una errada endèmica en els pressuposts que ve de lluny i també en l’aplicació pressupostària indicada en la documentació de la licitació, i que és del tot necessari corregir per a poder fer correctament el pagaments del servei en qüestió, sense cap més implicació”.

 

  • Consultar la convocatòria
170711_ple_ext_convocatòria

170711_ple_ext_convocatòria

Fitxer: 367._ConvocatA_ria_Ple_Extraordinari_11.07.17_NA_6___SIGNAT.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 1
Mida: 524,11 kB

Informació publicada el 7 de juliol de 2017