Ajuntament de
Caldes d'Estrac
Durant el 2017 els agents han assistit a diferents cursos per mantenir actualitzats els seus coneixements teòrics i pràctics

Curs formació Policia Local - 2017

La Policia Local de Caldes ha continuat perseverant aquest 2017 en la importància que tots els agents aprofundeixin i mantinguin actualitzats els seus coneixements teòrics i pràctics. L’objectiu és el de continuar oferint un servei de qualitat com el que s’ha estat donant fins ara.

Des de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac, la regidoria de Governació ha donat suport
a tots aquests cursos col·laborant en la realització d’algunes sessions que
s’han dut a terme al municipi de Caldes.

Entre aquests cursos destaca el que pertany al programa PRODERAI (Procediment
de Detecció de la Radicalització Islamista), impartit pels Mossos d’Esquadra
a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, al qual han participat
5 agents de la policia de Caldes.

D’altra banda, el cap de la Policia Local de Caldes, Joan Sánchez, ha assistit a una formació
sobre l’amenaça terrorista i programa INPOL al Complex Central Egara,
seu central de la policia catalana. La fita d’aquests cursos és la d’identificar amenaces
i pràctiques extremistes, detectar la radicalització i afavorir els mecanismes
d’informació policial.

El Taller Policial de diferents tècniques de defensa, i el curs d’Actualització Legislativa,
tots dos impartits a Mollet, són altres de les formacions destacades a les que han assistit els agents de Caldes.

Segons Sánchez,“hem de disposar permanent de la informació actualitzada
sobre qualsevol amenaça que pugui afectar la nostra seguretat. La informació
del fenomen terrorista s’ha d’actualitzar cada dia perquè és molt canviant.

També són fonamentals els cursos d’actualització permanent tant a nivell legislatiu
com a nivell de la pràctica policial”.

En aquest sentit, un dels cursos que s’està preparant i que es durà a terme
pròximament a Caldes d’Estrac és sobre la correcta utilització dels DEA (desfibril·
ladors externs automàtics) en col·laboració amb la Creu Roja per garantir
una ràpida i eficaç actuació dels agents en cas de ser necessari. Els equips de
DEA han estat col·locats aquest 2017 per la Regidoria de Salut, cosa que fa de Caldes
un municipi cardioprotegit.

Informació publicada el 28 de setembre de 2017