Ajuntament de
Caldes d'Estrac
Podeu consultar les clàusules de la licitació a la seu electrònica

Durant el Ple ordinari de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac celebrat el dia 27 de novembre de 2017 es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals, l’expedient de contractació que ha de regir el procediment obert de la concessió demanial de l’ús privatiu de les parades vacants P-3 i P-6 del mercat municipal, cadascuna associada a un magatzem auxiliar.

Les concessions demanials s’atorgaran per un termini màxim de vint anys, i hi haurà un cànon anual per la concessió fins el seu termini. Aquest canon s’actualitzarà durant el primer trimestre de cada exercici aplicant l’índex de preus al consum (IPC) per a Catalunya de l’any anterior.

Podeu consultar el plec de clàusules de la licitació del Mercat Municipal de Caldes d'Estrac a la seu electrònica.

Plec de clàusules reguladores de la concessió

Plec de clàusules reguladores de la concessió

Fitxer: Plec_de_clausules_reguladores_de_la_concessio_d_espais_de_venda_i_magatzems_del_mercat_d_abastaments_municipal_de_Caldes_d_Estrac.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 20
Mida: 659,11 kB

Informació publicada el 5 de gener de 2018