Ajuntament de
Caldes d'Estrac
Es necessita un mestre/a de taller, especialitzat en jardineria i dos peons de jardineria

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac precisa, amb caràcter d’urgència, del personal següent, en el marc del programa formatiu – ocupacional “Fent Camins 2018” – Brigada Jove:

- un/a Cap de Brigada Jove - Mestre/a de Taller, especialitzat en Jardineria


Requisits:

 • Estar inscrit/a al SOC com a demandant d’ocupació
 • Titulació mínima: Batxillerat o CFGS en l’àmbit social, educatiu o les ciències mediambientals i/o Batxillerat.
 • Experiència demostrable en atenció a joves.
 • Experiència demostrable en jardineria, paisatgística, horticultura
 • Duració del contracte: 6 mesos a 25 hores setmanals (del 15 d’abril de 2018 al 15 de desembre de 2018)

- dos peons de Jardineria:


Requisits:

 • Estar inscrit/a al SOC com a demandant d’ocupació
 • Titulació mínima: ESO o certificat d’escolaritat
 • Valorable experiència en jardineria.
 • Edat: de 16 a 25 anys
 • Duració del contracte: 6 mesos a 20 hores setmanals (del 15 d’abril de 2018 al 15 de desembre de 2018)

Els interessats/des podran presentar fins el dia 23 de març de 2018 a l’Oficina d’Atenció Ciutadana:

 • Currículum vitae detallat on constin els mèrits que es valoren, tant d’estudis com d’experiència professional
 • Fotocòpia del DNI
 • Documentació acreditativa de la titulació acadèmica.
 • Full d’inscripció al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) com a Demandant d’Ocupació (DONO)
 • Informe de vida laboral

Consultar la convocatòria:

Aprovacio_contractacio_fent_camins_2_versio

Aprovacio_contractacio_fent_camins

Fitxer: CERT._10.2._Aprovacio_Convocatoria_Plans_Ocupacio_Brigada_Jove_2018_1.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 4
Mida: 670,41 kB

Informació publicada el 6 de març de 2018