Ajuntament de
Caldes d'Estrac

El passat 5 de març de 2018 es va convocar, amb caràcter urgent, un procés de selecció abreujat per a disposar del personal, en el marc el programa formatiu – ocupacional “Fent Camins” – Brigada Jove:  un/a Cap de Brigada Jove (Mestre/a de Taller, especialitat en Jardineria) i dos peons de Jardineria.

Avui es publica la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos dels processos selectius. (Consulta el decret adjunt més abaix)

Cal destacar que en el termini de 5 dies hàbils (des d'avui des de la publicació de la present resolució fins el dia 19 d’abril de 2018) podran presentar mitjançant instància al Registre Municipal d’Entrada de l'Ajuntament, reclamacions per a l'esmena de deficiències i presentació d’al·legacions o reclamacions, amb el benentès que si no es presenta cap esmena, al·legació o reclamació al respecte, la llista provisional d'aspirants admesos i exclosos es considerarà definitivament aprovada. 

Consulta el decret amb la llista d'admesos i exclosos d'aspirants:

Decret_llista_admesos_exclosos_Fent_Camins_2018

Decret_llista_admesos_exclosos_Fent_Camins_2018

Fitxer: DECRETO_2018_0094__210.110418_Aprovacio_admesos_i_exclosos___Brigada_Jove___Fent_Camins_.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 2
Mida: 617,57 kB


Informació publicada el 12 d'abril de 2018