Ajuntament de
Caldes d'Estrac

ajuts_escolars_2018Els Ajuts Escolars Municipals estan adreçats als alumnes empadronats a Caldes d’Estrac que estan escolaritzats en centres públics i privats concertats d’educació primària i secundària, i/o que participin en algun casal o campus d’estiu (organitzat per entitats sense ànim de lucre del Municipi de Caldes D’Estrac) i es trobin en una especial situació familiar amb necessitats socials i/o econòmiques.

 

Informem que aquest any s’han incorporat modificacions en el procediment dels Ajuts Municipals que es disposen d’aquesta manera:

-       Les sol·licituds consten de 2 annexos que cal emplenar i adjuntar conjuntament a aquesta i la documentació acreditativa de la situació.

-       La informació de si la sol·licitud ha estat admesa o manca documentació serà notificada per publicació de llistat, amb la referencia del registre d’entrada de la sol·licitud, al WEB municipal. El número de registre d’entrada será la identificació de cada sol·licitud i sol·licitant.

-       Per a les sol·licituds presentades amb mancances de documentació, s’estableix un termini de 10 dies hàbils des de la publicació del llistat per aportar la documentació i esmenar la sol·licituds presentades.

-       L’aprovació  i desestiment dels ajuts també será notificat per publicació de llistat al web municipal. Únicament es notificarà per carta les denegacions.

Finalment recodar que:

 

1. Poden sol·licitar ajuts escolars els pares, les mares, els tutors legals o les persones encarregades, temporal o definitivament, dels menors pels quals es sol·licita l’ajut de llibres i material escolar.

2. Poden beneficiar-se d’aquests ajuts els menors empadronats a Caldes d’Estrac i escolaritzats en centres públics i privats concertats d’educació, primària i secundària, amb necessitats socials i/o econòmiques.

3. Cal presentar la sol·licitud i la documentació acreditativa en els terminis i la forma establerts en aquesta convocatòria. No s’admetran sol·licituds fora del termini establert ni amb mancances o deficiències de documentació requerida.

4. Les notificacions de les sol·licituds es portarà a terme mitjançant publicació del llistat segons Registres d’entrada al web municipal.

5. Per als Ajuts Municipals de Casal Campus cal presentar amb la documentació acreditativa el document justificatiu de l’entitat que organitza el casal-Kmpus d’estiu conforme l’infants/ els infants esta/están inscrits.

 

Llegiu les bases adjuntades:


Bases_reguladores_ajuts_escolars

Bases_reguladores_ajuts_escolars

Fitxer: BASES_REGULADORES_AJUTS_ESCOLARS_MUNICIAPLS_curs_2018_2019.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 28
Mida: 951,79 kB


Descarregueu les sol·licituds per les ajudes corresponents a continuació:


solicitud_campus_escolars

sol.licitud_campus_escolars

Fitxer: Sol.licitud_d_ajut_Municipal_de_casals_kmpus_d_estiu_2018.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 4
Mida: 558,01 kB

solicitud_llibres_material_escolar

sol.licitud_llibres_material_escolar

Fitxer: Sol.licitud_d_ajut_Municipal_de_llibres_i_material_2018_2019.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 4
Mida: 465,35 kB

solicitud_activitats_escolars

sol.licitud_activitats_escolars

Fitxer: Sol.licitud_d_ajut_Municipal_de_SUPORT_A_LES_ACTIVITATS_ESCOLARS_2018_2019.pdf

Format: Acrobat-PDF
Pàgines: 4
Mida: 466,42 kB


Informació publicada el 17 d'abril de 2018