Ajuntament de
Caldes d'Estrac
Consulta els resultats de les visites fetes per l'Institut Oftalmològic Tres Torres

Informe visites a Caldes d'Estrac del 19 al 21 de setembre de 2018:
 

Persones visitades: 

Homes: 20  / Dones: 29   Total visites: 49.

Per edats: 

- De 40 a 50 anys:    12 persones.     

                     

- De 51 a 60 anys:    14 persones.
                           

- De 61 a 70 anys:    10 persones.

                           

- De 71 a 80 anys:      9 persones.
                           

- De 81 a 90 anys:      4 persones.

                           

En las revisions s'ha detectat:
                            

- Pacients amb possible Glaucoma (PIO alta):   0 persones.
                            

- Pacients amb possible DMAE:                       1 persones.
                           

 - Pacients amb cataracta o principi cataracta: 10 persones.
                             
 
Observacions:


* De les visites realitzades aquest any 2018; 23 visites són persones que ja han vingut altres anys.(Repeteixen).

* La Unitat Mòbil pot realitzar 24 visites diàries. Per tant aquest any 2018 hi ha hagut una ocupació del 68%. 

Informació publicada el 26 de setembre de 2018