Ajuntament de
Caldes d'Estrac
Es celebrarà a les 12 del migdia, a la Sala Cultural

Dissabte, 15 de juny, a partir de les 12h, es constituirà el nou plenari de l'Ajuntament de Caldes d’Estrac per la legislatura del  2019-2023, a partir de les  passades eleccions municipals del 26 de maig.

Els regidors: Rosa Pou (ERC), Òscar Baró (ERC), David Salvà (ERC),  Laura Aloy (ERC), Alfred (Freddy) Freixas (ERC), Joan Baró (PSC), Alexandra Manni (PSC), Miquel González (PSC), Joaquim Arnó (Junts), Elisabeth Segura (Junts), i Albert Batlle (GdE) estan convocats pel ministeri de la llei i l'acte començarà amb la constitució de la Mesa d'edat, que estarà presidida pel regidor electe de major edat, en aquest cas Albert Batlle (GdE), que tindrà com a vocal la regidora electe de menor edat, Alexandra Manni (PSC). Tot seguit, els 11 regidors hauran de prometre o jurar el càrrec, i es constituirà el nou plenari.

A continuació, la secretària accidental de l'Ajuntament cridarà als regidors del ple perquè mitjançant votació nominal escollin l'alcalde o l'alcaldessa. Segons l’actual legislació els que poden optar a aquest càrrec son els caps de llista.

En funció del resultat, el president de la mesa d’edat proclamarà alcalde o alcaldessa electe el candidat que hagi obtingut la majoria absoluta dels vots. Si cap dels candidats obté aquesta majoria, la llei estableix que sigui nomenat el cap de la llista més votat a les eleccions locals.
Després d'acceptar el càrrec i fer-ne el jurament o la promesa, el nou alcalde assumirà la presidència de la sessió i donarà la paraula als portaveus dels diferents grups municipals i es donarà per finalitzada la sessió.

Consultar la convocatòria [+]

Informació publicada el 13 de juny de 2019