anims
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
NOTÍCIES
El ple extraordinari del 27 d´abril es va obrir amb una declaració conjunta de tots els grups municipals contextualitzant la situació de crisis sanitària, i posant èmfasi en la col•laboració de tots els regidors i àrees de govern per poder superar-la
Durant la sessió, celebrada via telemàtica, també es van debatre entre d´altes temes l´increment salarial del sector públic, el reconeixement extrajudicials de crèdits i es va donar compte de la liquidació de l´exercici 2019 dels comptes municipals.

200427_foto_ple.jpg

El 27 d’abril va tenir lloc a Caldes d’Estrac la primera sessió plenària extraordinària celebrada via telemàtica com a conseqüència de de les mesures de contenció del COVID-19. La inusual sessió es va iniciar a les 19h amb una declaració conjunta de tots els grups municipals on es va destacar el fet de que la celebració del ple “es troba emmarcat  una crisi sanitària històrica que possiblement mai hauríem imaginat que ens tocaria gestionar”. La declaració va recordar el fet de que la propagació i contagi del virus a dia d’avui a Catalunya suma més de 49.000 casos de contagis contrastats, més de 10.000 casos diagnosticats com a positius tot i que encara no se’ls ha realitzat la prova i gairebé 5.700 morts en centres hospitalaris. “La pandèmia global coneguda com a COVID19 fa que a dia d’avui portem ja quaranta-cinc dies en l’estat d’Alarma declarat el 14 de març a l’estat espanyol.”

Davant aquesta situació, els regidors han volgut en primer lloc agrair la resposta de la ciutadania: “Sabem que per tots ha estat complicat organitzar nous hàbits i sistemes de treball intentant mantenir un equilibri familiar i personal”, destacant la tasca de totes aquelles persones que no han pogut realitzar el confinament i han continuat a peu de carrer: “La nostra Policia Local, la brigada municipal i el personal de GBI, el personal de la neteja, la treballadora familiar i la Creu Roja.” També s’ha reconegut la feina de totes les àrees municipals, el personal sanitari d’arreu del país, i “el nostre escalf a totes les persones que han patit el tràngol de viure aquesta malaltia en pròpia pell o el dolor per la pèrdua d’un ésser estimat.”

En la declaració s’ha exposat la feina realitzada en aquest mes i mig, “ens hem concentrat en assegurar la salut i el benestar de la nostra ciutadania així com en cobrir les seves necessitats bàsiques, treballant per ser a prop d’aquells que més ens necessiten i buscant estratègies per minorar les angoixes i el sentiment de soledat” . D’aquesta manera s’ha estat en contacte amb els tres centres residencials, s’ha fet seguiment de l’acollida de residents per part d’un hotel, i s’han posat en marxa les primeres mesures econòmiques.

Els regidors han volgut deixar clar que totes aquestes accions s’ha realitzat gràcies a una comunicació fluida de tots els membres del consistori, i a una unificació de criteris: “on l’intercanvi d’informació, suggeriments, missatges d’ànim i total predisposició han primat als retrets i als interessos partidistes o personals.” Segons la declaració, mantenir-se en aquesta tessitura serà imprescindible per superar la crisi.

Després de la lectura de la declaració conjunta, el ple va seguir l’ordre del dia. El primer punt, va ser l’aprovació de l’increment salarial del sector públic. En data 22 de gener de 2020 es va publicar el Reial Decret 20/2020, pel qual es van aprovar mesures urgents en matèria de retribucions a l’àmbit del sector públic, establint per a cadascun dels col•lectius del sector públic una pujada fixa del 2%, deixant que aquells ajuntaments sanejats poguessin decidir si aplicar un 0,3% addicional. Després d’una reunió amb els representants sindicals l’equip de govern va acordar, prèvia aprovació plenària, l’increment del 0,3% en els treballadors laborals i funcionaris, sense aplicar-ho als càrrecs electes. El punt va ser aprovat per unanimitat de tots els grups municipals.

En el segon punt es va donar compte del decret d’aprovació i liquidació de l’exercici 2019 que explicarem en breu en una notícia més detallada, per aprofundir en els diferents capítols.

En el tercer i quart punt es va debatre l’aprovació de la modificació pressupostària mitjançant suplement de crèdit amb càrrec als romanents de tresoreria, així com el reconeixement de Crèdit Extrajudicial per un total de 192.077,20 euros per a despeses generals de la Liquidació de 2019 destinats a despesa corrent. Les aplicacions i imports són les mateixes per ambos acords, de manera que s’incrementa el pressupost de les aplicacions del 2020 amb els imports de les operacions pendents d’aplicació (OPAs) del 2019.

Entre les modificacions més destacades, cal esmentar la demarcació de Costes que s’incrementa en 54.714, 14 euros; el tractament de residus sòlids que s’incrementa en 62.396,71 euros ; el subministrament d’energia que augmenta en 28.398,16 euros; o la prestació de banys termals que incrementa en 15.261,26 euros Tant el tercer com el quart punt van ser aprovats amb els vuit vots a favor d’ERC i PSC, dos vots en contra de Junts per Caldes i l’abstenció de GdE.
Junts va expressar que els crèdits extrajudicials citats eren fruit d’una mala gestió en els ingressos com pot ser la disminució en 40.000 euros de la zona blava i de 150.000 en concessions patrimonials, i va mostrar la seva disconformitat en dedicar-hi recursos del romanent de tresoreria, indicant que aquests últims haurien de ser per fer front a la situació actual tal i com especifica l’informe de prevenció.

GdE va preguntar per algunes aplicacions i va apuntar que entenien que la gestió econòmica es podia millorar, també va explicar la seva abstenció pel fet de que no van participar en el pressupost del 2019, ja que en incorporar-se al consistori a l’estiu, ja es trobaven al final del recorregut i no disposaven d’elements suficients per poder fer una avaluació correcta.

Finalment, després del diàleg entre els grups municipals, va recordar la necessitat de deixar-se de retrets i encarar la situació actual de forma conjunta tal i com s’havia acordat en el primer punt del ple.
Al seu torn, el regidor d’hisenda va explicar que la proposta d’acord del suplement de crèdit era per a no impactar en el pressupost d’enguany i va argumentar l’augment de les aplicacions amb major import. També va defensar la gestió econòmica de l’equip de govern destacant que els crèdits extrajudicials són habituals en les liquidacions, donant dades a mode d’exemple dels imports anuals dels períodes dels dos darrers equips de govern. En acabar, també va apel•lar a la necessitat de deixar enrere els retrets entre partits.

Durant el quart punt es va portar a votació la licitació del mòdul 4 del parc Joan Maragall que estava pendent d’adjudicació i va quedar aprovada per unanimitat. Segons el regidor d’Urbanisme Miquel González, serà a 10 anys i amb un mínim de 3.550 euros l’any com a mínim. El regidor ha expressat el desig de que es pogui tirar endavant aquest estiu, tot i que la situació és complicada degut a la crisi sanitària.

També es va aprovar per unanimitat la designació del nou jutge substitut de Pau, Josep Maria Clariana Pont.

Continuant l’ordre del dia es va dur a terme l’aprovació de l’actualització del conveni amb diputació per a la gestió informatitzada del padró adaptant-se a les noves lleis de protecció de dades i drets digitals, i a la llei de procediments administratius de les administracions públiques, punt que es va aprovar per unanimitat de tots els grups municipals.

El ple va finalitzar al donar compte del decret d’Alcaldia d’adhesió al Manifest sobre la pandèmia del COVID-19, proposat des de la ACM i la FMC, i on s’insta a la ciutadania a seguir les mesures de contenció de la pandèmia, i a les administracions supramunicipals que prioritzin “la salut de les persones, en especial les més vulnerables al virus, i l’adequació de les infraestructures sanitàries per tal que el personal dels centres hospitalaris puguin desenvolupar la seva tasca amb garanties”.

En l’àmbit econòmic el manifest demana, “disposar d’instruments efectius per a donar resposta a la globalitat de les situacions que està generant aquesta crisi”, com per exemple: poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense limitacions, flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat pressupostària o anul•lar totes les mesures que encara queden de la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l’Administració Local i que limiten l’autonomia local.

El manifest conclou amb el suport i el “condol més sentit a les persones i famílies que han perdut els seus éssers estimats”, fent una menció especial també als que s’han contagiat, i un agraïment a les persones que treballen en serveis essencials, donant resposta en aquests moments difícils.

Escolta el ple [+]

Informació publicada el 29 d'abril de 2020Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05