Pancarta 02
Pancarta 11
Pancarta 09
Pancarta 10
Pancarta 06
Pancarta 05
Pancarta 03
Pancarta 07
Pancarta 08
Pancarta 01
Pancarta 12
Pancarta 04
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
CALDES XXI

caldes 21Caldes XXI és l'Entitat Pública Empresarial Local (EPEL) de Caldes d´Estrac creada per recolzar la gestió municipal i els seus beneficis es destinen a executar obra pública.

Consulteu aqui l'objecte social i la composició del consell d'administració de Caldes XXI • caldes 21

  Caldes XXI és l'Entitat Pública Empresarial Local (EPEL) de Caldes d´Estrac creada per recolzar la gestió municipal i els seus beneficis es destinen a executar obra pública.

  L´objecte social de la nova empresa municipal és molt ampli i comprèn les següents activitats:

  • Promoció, realització i execució d´estudis i projectes urbanístics, així com la redacció, tramitació i execució d´instruments de planejament i projectes d´urbanització.
  • Elaboració i execució de projectes de gestió i execució urbanística.
  • Actuar com a beneficiària d´expropiacions.
  • Alienació de solars, edificis construïts o en fase de construcció o rehabilitació.
  • Adquisició, transmissió, execució, modificació i explotació de tota classe de drets sobre els béns mobles i immobles.
  • Formar part o impulsar juntes de compensació i entitats urbanístiques en general, de tot tipus d´associacions administratives de propietaris que tinguin
   finalitat urbanística.
  • Execució d´obres d´urbanització, edificació, remodelació, rehabilitació, dotació de serveis i equipaments de qualsevol tipus.
  • Activitats encaminades a la construcció, gestió, administració i explotació del servei de pàrquings i aparcaments públics.
  • Activitats encaminades a la gestió, administració i explotació dels mercats públics.
  • La construcció, promoció, gestió, administració, explotació i millora, per compte propi, de les administracions públiques o de tercers de tot tipus d´instal·lacions i equipaments esportius, recreatius i de lleure, la titularitat dels quals ostenti la societat, o bé li siguin adscrites per l´Ajuntament o pugui tenir per concessió, arrendament o qualsevol altra forma admesa en dret.
  • La prestació de serveis i la realització per compte propi, de les administracions públiques o de tercers, d´activitats, programes i esdeveniments esportius, recreatius i de lleure, ja sigui amb elements propis o de tercers.
  • La promoció, divulgació i gestió de l´esport i instal·lacions esportives en general.
  • Promoure la formació i actualització dels coneixements del personal especialitzat en els sectors esportius, recreatius i del lleure.
  • L´adquisició, explotació, conservació i funcionament d´instal·lacions que puguin produir energia per abocar a la xarxa elèctrica.

  Consell d'Administració

  President
  Joaquim Arnó

  Vocals
  Marcos Blázquez
  Miquel González

  Secretaria
  {>}Secretari: Luis F. Martínez-Zurita{>}


  Oficina Tècnica
  {>}Director/Arquitecte: Joan Antoni Gil{>}


  Seu social

  caldes 21Edifici Ajuntament de Caldes d'Estrac
  Plaça de la Vila, s/n
  08393 Caldes d'Estrac
  Barcelona

  Telèfon: 937 910 005
  caldes21@caldetes.cat

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05