Pancarta 07
Pancarta 08
Pancarta 02
Pancarta 01
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
FORMULARIS
Tallers de Serveis Socials
Inscriu-te
*
*
*
*
*
*
*

Avís: D'acord amb la Llei 15/1999, del 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, s'informa a la persona interessada que les dades facilitades seran incloses en el fitxer automatitzat del Registre de documents de l´Ajuntament i que poden ser objecte d'inclusió en altres fitxers automatitzats per fer-ne el tractament informàtic. Així mateix, s'informa a la persona interessada de la possibilitat d'exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, en els termes inclosos a la legislació vigent, mitjançant escrit adreçat a qualsevol dels punts d'atenció ciutadana.
Informació publicada el 10 de maig de 2017

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05