Pancarta 08
Pancarta 07
Pancarta 01
Pancarta 02
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
NOTÍCIES
Caldes d´Estrac passa a la fase 1
Informem dels canvis més destacables


fase1A partir del 25 de maig Caldes d’Estrac entra a la fase 1, el que implica una sèrie de canvis destacables sobre les restriccions establertes en la fase anterior.
A continuació oferim la informació detallada aplicable a Caldes d’Estrac

Sortida al carrer d’infants fins als 13 anys:
• Nens i nenes fins a 13 anys inclosos, sempre acompanyats, com a màxim en grups de 10 persones. Dels 6 anys en endavant han de portar mascareta sempre que no sigui possible garantir la distància de 2 metres entre persones
• Es manté la franja horària: les sortides s’han de fer entre les 12 i les 19h.
• Només es permet la sortida una vegada al dia.
• Poden caminar al voltant del seu domicili fins a 1 km de distància

No poden sortir al carrer:
• Els infants amb diagnòstic o símptomes de COVID-19.
• Els infants que convisquin amb persones amb diagnòstic o símptomes de COVID-19.

Sortida al carrer per passejar i fer esport
Poden sortir

Als municipis de 5.000 o menys habitants, com és el cas de Caldes, les persones de 14 anys o més poden sortir a qualsevol hora del dia entre les 6 i les 23 hores.
Tot i així, es recomana evitar aquelles en què es concentren la major part dels desplaçaments de les persones que van a treballar.
La sortida no té limitació de temps.

Passeig:
• Es pot passejar acompanyat de fins a 10 persones no convivents i sense límits en els convivents o de la persona cuidadora en el cas de persones que ho necessitin.
• Els passejos s’han de fer sempre a una distància màxima d’1 km del domicili habitual.

Exercici físic
• Es pot fer com a màxim en grups de 10 persones, excepte en el cas de persones convivents.
• Es pot practicar esport a qualsevol via o espai públic, inclosos els espais naturals i les zones verdes autoritzades, sempre dins del terme municipal del domicili habitual. Cal respectar els possibles tancaments d’espais que, per raons de seguretat, duguin a terme les autoritats locals.
• Es pot sortir a fer esport a peu, amb bicicleta o similar, sense límit de distàncies, sempre que sigui dins del municipi. No és pot fer ús del vehicle privat.
• L’activitat física s’ha de realitzar dins del municipi

No poden sortir al carrer:
• Les persones amb diagnòstic o símptomes de COVID-19.
• Les persones que convisquin amb persones amb diagnòstic o símptomes de COVID-19.


Trobades i desplaçaments:
Es permeten reunions de fins a 10 persones dins de la mateixa regió sanitària
On poden tenir lloc aquestes trobades?
• A l’aire lliure, amb la possibilitat de participar en activitats turístiques per la natura en grup, mitjançant cita prèvia.
• A les terrasses d’establiments de restauració, obertes amb restriccions d’aforament i sense accés a l’interior del local.
• Al domicili, tot mantenint la distància de seguretat i, en cas que no sigui possible, el reforç d’altres mesures de prevenció com el rentat freqüent de mans.

Qüestions a tenir en compte en els desplaçaments
• Les persones que conviuen en el mateix domicili poden viatjar en el mateix vehicle.
• Les persones que no conviuen al mateix domicili:
o Poden compartir motocicletes i ciclomotors, amb dues places homologades, sempre que conductor i passatger portin casc integral amb visera, o bé mascareta.
o Poden compartir vehicles de fins a nou places homologades, sempre que vagin dues persones a cada filera de seients, portin mascareta i mantinguin la distància de seguretat.
• És obligatori portar mascareta per a l’ús del transport públic.

Mesures de protecció recomanades
• Renteu-vos les mans abans i després de la trobada.
• Manteniu la distància de seguretat de dos metres respecte de les persones que no conviuen al mateix domicili i eviteu-hi el contacte físic en general (petons, abraçades, etc.)
• Eviteu visitar les persones vulnerables (majors de 70 anys, persones amb malalties cròniques, etc.).

Recordeu
No poden participar d’aquestes trobades:
• Les persones diagnosticades o amb simptomatologia compatible amb la COVID-19.
• Les persones que convisquin amb persones diagnosticades i amb símptomes.
• Els contactes estrets d’un diagnosticat.
• Les persones de col•lectius vulnerables en cas que la seva condició clínica no estigui controlada o no ho permeti.

Restauració i hoteleria
Ocupació màxima i distància de seguretat
• Ocupació màxima del 50% de les taules.
• Distància de 2 metres entre taules.
• Màxim de 10 persones juntes, respectant la distància mínima de seguretat.

Mesures de prevenció
• No es pot consumir dins dels locals.
• Poden acceptar comandes, que es poden fer al mateix establiment, per telèfon o per Internet.
• Han de tenir un espai habilitat i degudament senyalitzat perquè els clients recullin les comandes i n’efectuïn el pagament.
• Han de tenir un dispensador de gel hidroalcohòlic a l’entrada, a disposició dels clients.
• Cal netejar i desinfectar les taules i cadires entre un client i un altre.
• S’ha de prioritzar la utilització de tovalles d’un sol ús. Cal eliminar productes d’autoservei, com setrilleres i portatovallons, i s’ha d’evitar la utilització de cartes d’ús comú.
• Es recomana fer el pagament amb targeta.

Biblioteques, museus i espectacles culturals

Biblioteques
• Activitats de préstec i devolució amb cita prèvia.
• Consultes i informació bibliogràfica (per telèfon, correu o web).
• Reducció de l’aforament al 30%.
• Amb un espai habilitat per dipositar i mantenir separades les obres retornades durant almenys 14 dies.

Museus
• Visites individuals (una persona, una unitat familiar o una unitat de convivència, sempre que es mantingui la distància de seguretat).
• Reducció de l’aforament al 30% en totes les sales, que pot implicar l’alteració del recorregut habitual.
• Venda d’entrades preferiblement en línia i, si és necessari, per respectar l’aforament, venda d’un nombre màxim d’entrades per trams horaris.
• Sense ús d’elements tàctils, audioguies o fulletons ni servei de consigna.


Activitats esportives

Amb la fase 1 del desconfinament es reprèn l’activitat esportiva, tant professional com no professional, amb l’aplicació de restriccions i mesures d’higiene i seguretat.
No professional
Cal demanar cita prèvia.
Instal•lacions esportives a l’aire lliure (excepte piscines i zones d’aigua)
Pràctica esportiva individual o d’un màxim de dues persones.
Centres esportius
Serveis per al desenvolupament d'activitat esportiva amb caràcter individualizat, sense contacte físic entre entrenador i client.
Una persona per entrenador i per torn.

Professional i federada
Centres d’alt rendiment
Accés al centre més proper al domicili. Si es troba fora de la regió sanitària, cal un certificat de l’entitat que el gestiona o de la federació esportiva.
Si és necessari, amb un entrenador acompanyant, però cal acreditar-ho, excepte en el cas de persones discapacitades o menors d’edat.
Entrenaments individuals sempre que sigui possible i amb una durada màxima de dues hores i mitja.
Entrenament mitjà en lligues professionals
Per a esportistes i personal tècnic necessari.
Exercici de tasques individuals de tipus físic i tècnic, i també d’entrenaments tàctics no exhaustius, en petits gups de fins a 10 esportistes.

Mesures de prevenció comunes a totes les activitats esportives
Accedir-hi per torns horaris.
Evitar el contacte físic i mantenir la distància de seguretat de 2 metres.
Respectar el límit del 30% de l’aforament habitual.
No compartir materials i, en cas que no sigui possible, desinfectar-los després de cada ús.
En el cas de l’activitat esportiva professional i federada:
Es poden fer reunions tècniques de fins a 10 persones.
Cal control mèdic i seguiment de totes les persones que tinguin accés a les instal•lacions.


Recomanacions generals  a l’hora de realitzar les sortides

Abans de sortir
• Es recomana que totes les persones que conviviu juntes us prengueu la temperatura, i en cas que alguna tingui febre de 37ºC o més, no en surti cap persona al carrer.
• Renteu-vos les mans amb sabó o gel hidroalcohòlic.
• Convé que els menors es posin mascareta.

o Les mascaretes poden ser casolanes, higièniques o quirúrgiques.
o No es recomanen per als infants de 0 a 3 anys.
o Recordeu que l'ús de mascaretes no substitueix altres mesures de prevenció, com ara el rentat freqüent de mans i la distància de seguretat respecte d'altres persones.
• No cal que us poseu guants.
• Sempre que sigui possible, feu servir les escales en comptes de l’ascensor, per sortir al carrer.

Mentre sou al carrer
• Manteniu una distància mínima de seguretat de 2 metres amb les persones al carrer (entre vosaltres, no cal).
• Podeu anar a jardins públics oberts i sortir a passejar per la platja, el camp o els boscos, sempre que respecteu la distància màxima d'1 quilòmetre de desplaçament des del vostre domicili.
• No podeu anar a parcs i espais infantils i de joc, ni fer ús d'elements lúdics o equipaments esportius.
• Si us trobeu alguna persona coneguda:
o Manteniu les distàncies de 2 metres.
o Eviteu estar-hi més de 10 minuts.
o No hi tingueu cap contacte físic (petons, abraçades, encaixades, etc).

Quan arribeu a casa
• Feu servir les escales en comptes de l’ascensor, sempre que sigui possible.
• Renteu-vos les mans amb sabó o gel hidroalcohòlic.
• Traieu-vos la mascareta, si en porteu, seguint les instruccions per garantir la seguretat.

Faqs

Informació publicada el 25 de maig de 2020Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05