Pancarta 01
Pancarta 07
Pancarta 02
Pancarta 08
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
NOTÍCIES
Comença el període de preinscripció per a l´Escola Bressol Municipal
Els tràmits preincripció s´hauran de realitzar entre el 3 i el 17 de juny

L’àrea d’Ensenyament de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac informa que el període de preinscripció a l’escola Bressol serà del dimecres 3 de juny  fins al dimecres 17 de juny, i s’haurà de realitzar per via telemàtica:

Com?


1. Cal formalitzar la sol•licitud de preinscripció mitjançant correu electrònic (educacio@caldetes.cat ). Durant el període de presentació de sol•licituds, cal enviar la sol•licitud emplenada i la documentació identificativa i acreditativa dels criteris al•legats (escanejada o fotografiada per les dues cares) a l'adreça oficial de correu electrònic de la llar d'infants o escola bressol demanada en primera opció (educacio@caldetes.cat )  .

2. El centre ha de respondre amb un correu de confirmació de la recepció de la sol•licitud i la documentació, com a justificant de la formalització de la sol•licitud de preinscripció.

3. Juntament amb el resguard de la sol•licitud de preinscripció cal presentar, en tots els casos, una còpia de la documentació escanejada o fotografiada següent:
o El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l'alumne o alumna està en situació d'acolliment, la resolució d'acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
o El DNI de la persona sol•licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si la persona sol•licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.
De manera extraordinària, les dades d'identificació o de filiació dels alumnes també es poden acreditar amb el document d'identitat o el llibre de família del país d'origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

• Les persones que a la sol•licitud han al•legat el compliment d'un o més criteris de prioritat han d'enviar al centre per correu electrònic la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.

• La matriculació serà del 22 de juny al 3 de juliol. Correu de contacte amb la directora: Remei Monge Fabregas Remei: rmonge@cavallcartro.cat (per més informació respecte el funcionament de l'escola, metodologia, horaris, etc.)
Per fer la matriculació caldrà aportar la següent documentació: Targeta Sanitària, Carnet de vacunes i Número de compte corrent.

• Respecte a les taxes, L’Escola Bressol comunica que la intenció és congelar- les, de manera que les taxes es mantinguin tal i com es va especificar amb anterioritat. Malgrat tot, l’escola està supeditada a l'evolució de les normatives i mesures del Departament de Salut i Educació, i per tant es podrien veure alterades. En aquest cas l’escola faria la comunicació adient.

QUOTA                                                                                     AULES
Mensualitat nens            186,89€                                       0-1 any
Material (Agost)              186,89€                                      1-2 any
Menjador                                6,12€                                      2-3 any
Nadons                          ( Consultar )


Projecte educatiu

L'Escola Bressol és un centre educatiu que treballa juntament amb les famílies, en l'atenció dels infants de 0 a 3 anys. Una de les seves característiques més destacades és la  metodologia que utilitza l’equip de mestres i que es basa en el joc i l'experimentació.  Aquests dos elements són claus per afavorir l'autonomia de l'infant respectant el ritme de cadascú i convertint les situacions quotidianes en una oportunitat per continuar creixent.

Els horaris, estances, espai, més informació sobre el projecte pedagògic i característiques de l'Escola les podreu trobar al següent enllaç: https://www.cavallcartro.cat/escoles/ebm-sagrada-familia/

Més informació i vídeos: 

Sol•licitud de preinscripció al primer cicle d’educació infantil en llars d’infants públiques. Curs 2020-2021[+]

Presentació Escola Bressol

Portes obertes a l'escola Bressol:

Informació publicada el 29 de maig de 2020Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05