Pancarta 01
Pancarta 02
Pancarta 07
Pancarta 08
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
EQUIPAMENTS I SERVEIS
Policia Local
 • Les dependències de la Policia Local de Caldes es troben situades a la planta baixa de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac, en un espai compartit amb l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC). Son instal·lacions àmplies i modernes, adaptades a les necessitats del servei. Dos despatxos, una sala office, vestidors separats home-dona amb dutxes incorporades i un arxiu policial conformen el nou local inaugurat per l'alcalde Joaquim Arnó i Porras, el mes de gener de 2010.

  Responsable Polític: 

        -Sr Joan Baró Viaplana

        -Regidor Delegat de Govern Local

  Cap de la Policia Local:  

        -Joan Sánchez   Correu electrònic


  Responsabilitats de la Policia Local:

  La Policia Local és un cos de seguretat de proximitat per a tota la ciutadania del municipi que realitza les tasques següents:

  Tasques de prevenció.

  Plans d'emergència.

  Informació.

  Control de desperfectes de la via pública.

  Control d'obres a la via pública.

  Animals abandonats.

  Festes populars i revetlles.

  Actes multitudinaris.

  Actes esportius.

  Absentisme escolar.

  Drogoaddicció.


  En concret, és responsabilitat de la Policia Local:

  -Ordenar, dirigir i senyalitzar el trànsit en el casc urbà i instruir atestats per accident de circulació dins dels casc urbà.

  -Vetllar per la Seguretat Ciutadana, procurant la prevenció del delicte i si cal, la seva persecució. 

  -Control i seguiment de les càmeres de seguretat instal•lades a diversos indrets de la via pública.

  -Fer diligències de prevenció i quantes actuacions tinguin tendència a evitar la comissió d'actes delictius en el marc de col•laboració establert a les Juntes de Seguretat

  - Participar en les funcions de Policia Judicial.

  - Prestació d'auxili, en cas d'accident, catàstrofe o calamitat pública, participant en la forma prevista per les Lleis en execució dels Plans de Protecció Civil.

  - Vigilar els espais públics i col•laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat i amb Cos dels Mossos d’Esquadra en la protecció de les manifestacions i el manteniment de l'ordre a les grans concentracions humanes, quan es sigui requerit per això.

  - Protegir a les Autoritats de l’Ajuntament i fer-se càrrec de la vigilància i custòdia dels seus edificis i/o instal•lacions.

  - Cooperar en la resolució de conflictes privats quan es sigui requerits per això.

  - A nivell administratiu, la Policia Local vetlla per l’acompliment de les Ordenances Municipals, especialment les referides al control d'obres, venda ambulant, animals, sorolls, olors, abocaments...

  - Serveis requerits pels ciutadans per part dels ciutadans a la Policia Local, bé mitjançant trucades telefòniques o per requeriment personal dels veïns als components del Cos que efectuen els serveis de patrulla habituals pel       poble.

   - Educació viària als més petits, joves i adolescents amb l’objectiu d’aconseguir comportaments més segurs i més respecte a la normativa viària, mitjançant activitats d’informació, divulgació i formació en col•laboració amb         les institucions educatives locals.

  logo 3 viles

  Conveni de seguretat Les 3 Viles

  Els ajuntaments de Les 3 Viles: Sant Andreu de Llavaneres, Sant Vicenç del Montalt i Caldes d’Estrac, van signar un conveni l'any 2008 que té per objectiu la coordinació dels cossos de seguretat dels tres municipis i estableix uns principis de cooperació, col•laboració i auxili mutus entre les Policies Locals.

 • Adreça

  Plaça de la Vila, s/n, planta baixa
  08393 Caldes d'Estrac

 • Telèfon
  Central: 93 791 21 21. Urgències:629 359 359. Emergències: 112
 • Correu electrònic
 • policia local i oac

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05