Pancarta 01
Pancarta 02
Pancarta 07
Pancarta 08
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
PRESENTACIÓ

jarnóUn municipi és un ens viu que avança i evoluciona al pas del temps i de les generacions. Amb les aportacions individuals i col•lectives dels qui n´han formen part, al llarg dels anys s´ha anat confeccionat el seu cos i la seva ànima, el seu fons i la seva forma. Nosaltres, els actuals veïns i veïnes no es som més que els dipositaris i alhora els responsables de traspassar el llegat als qui vindran després nostre.

El procés és imparable i sempre ha estat així. Cada generació no parteix de zero sinó que va conformant la seva petja sobre les dels que l´han precedit. El resultat és el que és i a cada lloc, a cada poble, a cada ciutat és diferent.

A Caldes ens passa el mateix. En aquest sentit no som ni millors ni pitjors que els altres. Som diferents i alhora únics. Som el que som, gracies a l´esforç dels qui hi viuen i conviuen i també dels que ens han precedit en la noble tasca de fer caliu i de fer comunitat, de fer poble, en definitiva.

Per això, i perque la rutina del dia a dia no esborri les traces de la nostra identitat, de tant en tant cal aturar-se a repensar la forma en què el nostre poble ha d´evolucionar. I d´això, de la plasmació normativa d'aquesta reflexió en diem POUM (Pla d´Ordenació Urbanística Municipal).

Coincidint amb el TriCentenari de la seva constitució com a municipi independent de la ciutat de Barcelona (1715-2015), Caldes inicia el procés que l´ha de portar a definir quin ha de ser el nostre model de creixement, quins espais han d´acollir i propiciar la dinamització econòmica, de quina manera el paisatge i el verd ha d´imbricar-se en el teixit urbà, i com les infraestructures han de garantir una millor connexió amb el territori, pe citar només alguns dels aspectes més destacats.

Elaborar un POUM no és qualsevol cosa. Ni és un tràmit, ni tampoc un pla senzill. És un document molt important. Salvant les distàncies, gairebé es podria dir que és la “constitució” local, la norma de normes que defineix què és i què vol ser el municipi. La prova de que és un tema bàsic i transcendental és que hem trigat més de trenta any a reconsiderar el que encara és vigent des del 1984.

Aquest nou Pla haurà de recollir en prescripcions urbanístiques, socials i ambientals la definició del Caldes del futur més immediat, que forçosament s´haurà de sostenir en la utilització racional del territori i dels seus recursos, així com en la preservació dels seus valors paisatgístics, arqueològics, històrics, culturals i convivencials.  Tot amb una única finalitat: la de garantir la millor qualitat de vida possible de les generacions presents i futures.

I si ho fem ara és perquè les coses han canviat molt en aquests anys. Tan des del punt de vista normatiu general com des del més local de definició d´interessos, objectius i noves perspectives. Per això, cal que tots els caldencs i caldenques ara participem directament en aquesta determinació, perquè el futur de Caldes ha de ser el nostre i el de ningú més.

Òbviament, aquest objectiu no és, per definició, feina d´un equip de professionals, ni competència d´un govern municipal, ni tan sols del conjunt dels electes municipals. És feina i responsabilitat de tots. Tots els ciutadans hi són cridats a participar.

Per això, el procés d´elaboració del POUM ja estableix mecanismes de participació que, ell Govern Municipal, a més, ha decidit potenciar al màxim. Informació, consulta, debat, consens, són paraules que prendran tot el seu significat a mida que vagi avançant aquest procés que s´iniciarà, precisament per aquestes vies, a principis del 2015.

Estic segur que entre tots serem capaços de dissenyar el millor Caldes possible. Moltes gràcies.

Joaquim Arnó, 
Alcalde Caldes d´Estrac
gener 2015

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05