Pancarta 08
Pancarta 01
Pancarta 07
Pancarta 02
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
Inici > Governaciķ > Junta de Govern Local (JGL)
JUNTA DE GOVERN LOCAL (JGL)
Mandat 2019-2023

És l’ōrgan de govern municipal col•legiat que te per finalitat col•laborar amb l’alcaldia en l’exercici de les seves funcions. Els seus membres sķn designats lliurement per l’alcalde en un nombre que no pot superar la tercera part dels regidors electes. La Junta de Govern Local exerceix les competčncies que li delega l’alcaldia i el Ple Municipal en l’acord de la seva constituciķ.

L'article 4.1.a, l'art.20.1.b, l'art.23 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Rčgim Local, en la seva redacciķ introduīda per Llei 57/2003, de 16 de desembre, en concordanįa amb l'art.48.1.b del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova et text refķs de la Llei Municipal i de Rčgim Local de Catalunya, estableixen l’existčncia de la Junta de Govern Local en els municipis amb una poblaciķ de dret superior a cinc mil habitants, i en els de menys quan així ho disposi el seu Reglament orgānic o així ho acordi el Ple del seu Ajuntament.

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Caldes d’Estrac celebra sessiķ ordināria amb carācter quinzenal, a convocatōria de l’alcalde i assistčncia del Secretāria de la Corporaciķ. Les seves deliberacions no sķn públiques, si bé de cada sessiķ se’n aixeca l’acta corresponent, signada per l’Alcalde i la Secretāria, on hi consten els acords adoptats i que sí que te carācter públic i consultable.

La Junta de Govern Local en el mandat 2019 - 2023 estā formada per:

President: 

  • L’Alcaldessa, Rosa Pou Barķ

Vocals:

  • Sr. Joan Barķ i Viaplana
  • Sr. Oscar Barķ Clariana
  • Sra. Laura Aloy i Lķpez

Observadors permanents:

  • Sr. David Salvā i Comes
  • Sr. Alfred Freixas Ricart
  • Sra. Alexandra Manni Sánchez
  • Miquel González Monforte


AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaįa de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05