quedeu-vos a casa
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
NOTÍCIES
L´Ajuntament de Caldes d´Estrac adopta més mesures econòmiques extraordinàries per alleugerir la crisi del COVID-19
Noves mesures econòmiques i socials del govern espanyol en entrar en vigor el Decret del confinament dels treballadors a excepció dels serveis essencials així com noves mesures preses pel GOVERN DE LA GENERALITAT

Davant la pandèmia internacional del COVID-19 que ha generat una situació d’emergència de salut pública:

A NIVELL MUNICIPAL,

l’Ajuntament de Caldes d’Estrac ja ha anunciat l’ajornament d'algunes taxes, així com la propera ampliació de la bossa d'ajudes socials o la bonificació als bars i restaurants per l'ocupació de les terrasses pel període de temps en el qual estigui vigent l'estat d'alarma (mesures descrites amb detall en aquest enllaç.

L’Ajuntament de Caldes d’Estrac afegeix ara la bonificació en la taxa d'escombraries per a les empreses que han hagut de tancar durant l'estat d'alarma i la suspensió de la taxa de parades del mercat ambulant que s'hagin vist obligades a tancar, de forma proporcional al període en què no es pugui exercir l'activitat.

També, està treballant a eixamplar els terminis pel pagament de l’impost de l’IBI i endarrerir els rebuts domiciliats. Sobre això últim, es donaran tots els detalls quan estigui aprovat.

A NIVELL DE CATALUNYA,

El GOVERN DE LA GENERALITAT ha anunciat recentment la reducció del 50% del cànon de l'aigua a l'abril i maig.

També cal destacar que ha activat un paquet de línies de subvencions de fins a 9 milions d’euros amb la finalitat de donar suport a la reactivació econòmica del SECTOR DEL COMERÇ.

Els àmbits que engloba són: el comerç al detall, els serveis, l’artesania i la moda. Els ajuts s’articularan a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) del Departament d’Empresa i Coneixement, i es podran sol•licitar properament.

Els beneficiaris seran empreses de comerç al detall i serveis, artesania i moda, tant individuals com associades o agrupades, especialment aquelles que han estat obligades al tancament arran de la declaració de l’estat d’alarma

També s’hi podran acollir el teixit associatiu dels sectors esmentats, les administracions locals i els organismes públics que impulsin actuacions per a la reactivació del sector de comerç.

A més a més, el Govern de la Generalitat, també ha activat una línia d'ajuts directes de dos milions d'euros per donar suport a microempreses i professionals del SECTOR TURÍSTIC afectats per la COVID-19

Els ajuts, de 2.500 euros en un únic pagament a bestreta, estan pensats per a empreses i professionals afectats per la crisi de la COVID-19 i que, per la seva estructura més reduïda i unes facturacions menors, tenen un accés limitat a d’altres línies d’ajuts existents.

Els beneficiaris podran ser establiments d’allotjament, guies de turisme, empreses de mediació, establiments i activitats d’interès turístic, amb un màxim de cinc treballadors i fins a un màxim de 500.000€ de volum anual de facturació.
Aquest ajut és compatible amb qualsevol altre que pugui correspondre, a excepció d’aquells que derivin o tinguin causa en el tancament definitiu de l‘activitat.

Les línies d’ajut se centraran en 3 grans blocs:


• Dues línies d’Ajuts dirigides al teixit associatiu: a entitats del sector del comerç, artesania i moda, sense ànim de lucre, que tinguin representativitat territorial o sectorials, associacions de mercats, cooperatives o centrals de compra. Ajuts fins el 80% a les despeses de suport a les empreses associades en àmbits de gestió i comercialització, així com en l’estructura de les entitats per a desenvolupar la seva funció.

• Quatre línies d’ajuts a pimes de comerç artesania i moda: Ajuts fins el 100% del cost d’actuacions de gestió i comercialització per a reprendre l’activitat. Ajuts fins el 60% de les despeses d’inversió en el punt de venda per al rellançament de l’activitat. (Inversió mínima subvencionable 2.000 euros)

• Una línia de suport als municipis en l’àmbit del Comerç i de l’Artesania: per ajuntaments i els organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals. Fins al 50% del cost d’actuacions de caràcter públic-privat per estimular el comerç, l’activitat econòmica i l’ocupació de les zones comercials.

En aquest enllaç  trobareu més detalls sobre els requisits i requeriments de justificacions

A NIVELL ESTATAL,
el Govern Espanyol va aprovar la pròrroga de l’estat d’alarma fins el 12 d’abril. Actualment també ha entrat en vigor el confinament dels treballadors a excepció dels serveis essencials i el Govern Espanyol ha decretat una sèrie de mesures econòmiques i socials per pal•liar la crisi derivada d’aquesta situació a nivell econòmic i social. Aquestes mesures es recullen en el Decret Llei 11/2020 publicat al BOE.

El primer conjunt de mesures estan dirigides a famílies i col•lectius vulnerables.

Respecte a l’ HABITATGE:

-Se suspenen el desnonaments per lloguer sense alternativa d’habitatge durant 6 mesos després de que s’aixequi l’estat d’alarma

- Es realitza una pròrroga extraordinària de sis mesos per a tots els contractes de lloguer habitual per evitar pujades abusives.

- Es facilitaran microcrèdits a interès zero per als inquilins que es trobin en situació de major vulnerabilitat fer front al lloguer. Podran accedir-hi tots els aturats, els que hagin patit un ERTO o els afectats per reduccions de jornada, i els autònoms que no superi el límit de tres vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM). Els inquilins podran tornar-los a 6 anys ampliables a 10 si tenen dificultats.

Amb tot, si després de la crisi aquests inquilins segueixen sense poder fer front a aquest deute, l'Estat cobrirà fins a 1.100 euros al mes de lloguer (200 en matèria de subministraments i manteniment).

D’altra banda, l’Executiu preveu distingir entre petits propietaris i grans tenidors d’habitatge. En el cas dels grans forquilles d’habitatge es veuran obligats a triar entre permetre quitacions del 50% dels seus deutes o bé reestructurar-les en un període de dos o tres anys.

Ampliació de moratòria d’hipoteques per a locals d’autònoms. El Govern estatal ha ampliat la moratòria del pagament d'hipoteques ja aprovada: ara inclourà els locals i oficines d'autònoms. Les entitats no podran requerir el pagament de la quota hipotecària ni de cap dels conceptes integrats en el contracte, inclosos els interessos fins a l'últim dia del mes en què finalitzi l'estat d'alarma.

Protecció dels subministraments bàsics. L’Executiu espanyol ha prohibit el tall de subministraments energètics i d'aigua per a tota la població en el seu habitatge habitual, mentre estigui en vigor l'estat d'alarma, i s'ha adoptat una moratòria en el pagament de subministraments per a autònoms i pimes que han perdut facturació.

Respecte a la PRESTACIÓ D'ATUR:

Subsidi extraordinari de 440 euros per a aturats per extinció de contractes temporals.

El Govern estatal ha aprovat un "subsidi de desocupació excepcional per fi de contracte temporal", per a totes les persones els contractes temporals de les quals s'hagin extingit després de l'entrada en vigor de l'estat d'alarma, el 15 de març, i no comptessin amb cap altre tipus de prestació. Podran cobrar-ho durant un mes, i suposarà el 80% del valor de l'Indicador Múltiple Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM), uns 440 euros. Podran accedir-hi tot i no tenir els requisits per cobrar l’atur.

Treballadores de la llar

S’aprova el subsidi extraordinari per a treballadores i treballadors de la llar,  compatible amb altres ingressos -mentre no s'aconsegueixi l'SMI- i suposarà que percebin el 70% de la base de cotització, també amb el Salari Mínim Interprofessional com a topall.

Respecte al CONSUM

-Moratòria de pagament de crèdits al consum i protecció de consumidors

El Govern estatal ha aprovat una moratòria de pagament de crèdits al consum per a les persones considerades en vulnerabilitat econòmica durant tres mesos, si bé aquest termini és ampliable. També ha donat llum verda a un paquet de protecció al consumidor: en el cas de viatges combinats cancel•lats, per exemple, es permet la utilització d'un bo per ser utilitzat en un any pel consumidor. Si aquest no s'utilitza caldrà retornar la quantitat desemborsada. Altres empreses, com a hotels, tindran 60 dies per oferir una alternativa, i en cas de no fer-ho o no ser acceptada pel client aquest tindrà dret a reemborsament.

Respecte a la PROTECCIÓ DE LES VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA MASCLISTA

L'Executiu estatal ha decidit garantir com a essencials els serveis d'atenció a víctimes d'explotació sexual i tracta amb finalitats d'explotació sexual. Entre aquestes mesures està la de garantir que totes les dones que ho necessitin tinguin un lloc on anar en cas d’haver de deixar la seva llar. El Govern estatal garanteix l’allotjament de les víctimes en hotels si els serveis d’acollida resultessin insuficients.

Respecte als AUTÒNOMS:

-Moratòria de sis mesos de cotitzacions per a autònoms i pimes

S’aprova una moratòria de sis mesos per al pagament de les cotitzacions socials per part d'autònoms i pimes. S'aprovarà també un ajornament sense interessos als deutes amb la Seguretat Social fins al 30 de juny, així com també es donarà la possibilitat de retardar sense interessos el pagament de les cotitzacions dels dies treballats al març.

Informació publicada el 2 d'abril de 2020Compartir:Comparteix al FacebookCompartir a Twitter

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05