Pancarta 08
Pancarta 02
Pancarta 01
Pancarta 07
Ajuntament
Municipi
Seu electronica
Turisme
Inici > Ajuntament > Retribucions econòmiques dels regidors electes de l'Ajuntament de Caldes d'Estrac
RETRIBUCIONS ECONÒMIQUES DELS REGIDORS ELECTES DE L'AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Mandat 2019-2023

El Ple Ordinari de l'Ajuntament de Caldes celebrat l'1 de juliol va aprovar amb els vots favorables dels grups municipals d'ERC, PSC i GdE i l'abstenció de JUNTS, els membres que exerciran els seus càrrecs amb dedicació parcial.

D’aquesta manera, s’ha establert que la dedicació parcial del primer tinent d'alcalde, Joan Baró sigui del 75%, amb una retribució econòmica de 20.000 euros, distribuïda en 14 pagues mensuals d'igual quantia, donant-lo d'alta en el règim de la Seguretat Social.

Així mateix, la regidora Laura Aloy també exercirà el seu càrrec amb dedicació parcial del 75%  i percebrà una retribució anual bruta de 20.000 euros, distribuïda en 14 pagues mensuals d'igual quantia, i donant-la d'alta en el règim de la Seguretat Social.

L'alcaldessa, Rosa Pou, també exercirà el seu càrrec amb una dedicació parcial del 75% i percebrà una retribució anual bruta de 29.000 euros, distribuïda en 14 pagues mensuals d'igual quantia, i donant-la d'alta en el règim de la Seguretat Social.

Durant el transcurs del ple, també es van aprovar, amb els vots favorables d'ERC, del PSC i  de GdE i l'abstenció de JUNTS, les retribucions per assistència a les sessions plenàries i a les Juntes de Govern Local. S’ha establert que els membres de la Corporació que no ostentin dedicació rebran 150 euros per cada assistència efectiva al Ple Municipal, amb un màxim de 6 sessions anuals, establint un import màxim de 900 euros anuals amb independència del nombre de sessions que celebri el Ple Municipal. Respecte a les Juntes de Govern Local, s'estableix que cada regidor rebrà 250 euros per assistència efectiva, amb un màxim de 24 sessions anuals per regidor. 


Finalment també es va establir que cada grup polític disposarà d’una dotació de 500 euros a l’any per cada regidor que els integri.


Amb aquestes modificacions queden definides les retribucions econòmiques dels càrrecs electes del nou govern  suposen un cost total de 106.200€ . Les retribucions es resumeixen de la següent manera:


Periodicitat


Import


Regidors


Total anual per cada regidor


Total anual de tots els regidors


Noms dels regidors


Assistències a juntes de govern

(màxim. 24 a l'any)


Quinzenal

250€

5

6.000€

30.000€

Miquel González

David Salvà

Òscar Baró

Freddy Freixas

Alexandra Manni


Dedicació parcial

(75 %)


Anual

20.000€

2

20.000€

40.000€

Joan Baró

Laura Aloy


Dedicació parcial

(75 %)


Anual

29.000€

1

29.000€

29.000€
Rosa Pou


Assistències a plens

(màxim 6 a l'any)


Bimensual

150€

8

900€
7.200€

David Salvà

Òscar Baró

Freddy Freixas

Miquel González

Alexandra Manni

Elisabeth Segura

Joaquím Arnó

Albert Batlle

106.200€

AJUNTAMENT DE CALDES D'ESTRAC
Plaça de la Vila s/n | 08393 Caldes d'Estrac | 93 791 00 05